• (+9821)22567291
  • info@ampex.ir
  • فارسی
  • English

چرا Baiex

اثرات مثبت این نمایشگاه به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی و اطلاع رسانی در این صنعت،  طیف وسیع کاربران و دست اندرکاران  را شامل خواهد شد

و فرصتی مناسب جهت  دسترسی مقامات و مسئولین مربوطه با فعالان  عرصه این صنعت استراتژیک را فراهم خواهد نمود .

این نمایشگاه پس از هشت دوره اجرای موفق،  اکنون به عنوان نمایشگاهی مرجع و کاملاً تخصصی در میان کلیه دست اندکاران و مسئولین شناخته شده و مخاطبین خود

را تا حدود زیادی جذب نموده است .

امیدواریم نهمین دوره که در سطح بسیار وسیع تری از دوره قبل تدارک دیده شده است با حضورمشارکت کنندگان اصلی و دائمی خود در کنار گروههای جدید مشارکت کننده ی

امسال ، در سطح بسیارمطلوبتری برگزار گردد و ره آورد آن انتظارات شما عزیزان را برآورده نماید .