• (+۹۸۲۱)۲۲۵۶۷۲۹۱
  • info@ampex.ir
  • فارسی
  • English

Downloads

Download File
فرم های اجرایی نمایشگاه Baiex2020 PDF icon دانلود تعهد نامه حراست و کارت شناسایی.pdf (۱.۳۴ مگابایت), PDF icon دانلود فرم ها و تعهد نامه غرفه سازی.pdf (۲.۳۷ مگابایت), PDF icon دانلود نامه تکمیل فرمهای اجرایی نمایشگاه یازدهم.pdf (۷۶۰.۳۶ کیلوبایت), PDF icon دانلود فرم شماره ۱ .pdf (۶۰۴.۷۱ کیلوبایت), PDF icon دانلود فرم شماره ۲.pdf (۵۰۲.۰۸ کیلوبایت), PDF icon دانلود فرم شماره ۳.pdf (۵۰۵.۴۷ کیلوبایت), PDF icon دانلود فرم شماره ۴.pdf (۵۷۶.۲۴ کیلوبایت), PDF icon دانلود فرم شماره ۵.pdf (۵۸۲.۵ کیلوبایت)

فرم‌ها

فرم‌ها
Download File
حداکثر ارتفاع مجاز PDF icon دانلود حداکثر ارتفاع مجاز.pdf (۴۷۱.۶۹ کیلوبایت)