آسیا پاسارگاد خاور میانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۰۰۹۸-۲۱-۲۲۷۶۸۵۷۶
۰۰۹۸-۲۱-۲۲۵۶۷۲۹۱
۰۰۹۸-۲۱-۲۲۵۶۷۱۴۲
۰۰۹۸۹۱۲۰۳۹۸۲۲۶
info(@)ampex.ir
تهران، خیابان شریعتی، خیابان دولت،
خیابان مطهری، شماره 6، واحد 11

ارسال ایمیل

لطفا نام خود را وارد کنید.
لطفا نام خود را وارد کنید.
لطفا نام خود را وارد کنید.
لطفا نام خود را وارد کنید.
لطفا نام خود را وارد کنید.

ایتالیا و اروپا

_________________________________________________________

SAHAKA Marketing & Communication
Consultancy

نام: Alenoush Sahakian

سمت: Managing Director 

تلفن: 8638318-347-0039 

موبایل: (WhatsApp) 0039-366-2490913 

موبایل: (Telegram/WhatsApp) 0098-912-2331398 

ایمیل: sahaka@sahaka.net 
وبسایت: www.sahaka.net 

 آدرس: Bologna - Italy 

آفــــریقـــا

_________________________________________________

Tanira Holdings &
Trading
Co. Ltd

نام: Alireza Asgari

سمت: CEO & Managing Director 

تلفن: 921508-745-00225 

موبایل: (WhatsApp) 0055-745-921508

موبایل: (Telegram/WhatsApp) 00254-742-693511 

ایمیل: alireza@tanira.co  
وبسایت: www.tanira.co  

 آدرس: Dar es Salaam - Tanzania